‘Ook aan ons geduld komt een eind. Desnoods heffen we zelf tol….’’

Terneuzen – “Onze volgers zijn het gezeik over de roep om een tolvrije Westerscheldetunnel meer dan beu.  Zij zien dat elk argument wat voor een tolvrije tunnel pleit straal wordt genegeerd. Zij willen actie. Als binnenkort de compensatieregeling vanwege het wegtrekken van vele overheidsdiensten uit Zeeland bekend wordt gemaakt door Bernard Wientjes, horen we of de tunnel daarin wordt betrokken. En of Zeeuws Vlaanderen ook gecompenseerd wordt. Maar ik vrees er voor en dan zal de Zeeuws Vlaamse leeuw gaan brullen.  Als niemand luistert, moeten we de barricaden op’’, aldus Terneuzenaar Cees Liefting, van Actiecomité Stichting Zeeland Tolvrij

Hij zit samen met Rudie de Ruiter en Sandra Blokker in het dagelijks bestuur van het negenkoppen tellend Actiecomité Stichting Zeeland Tolvrij. Het comité liet op 5 maart voor het eerst van zich horen in Vlissingen. Premier Rutte hoorde boze Zeeuwen aan over het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne. Zeeuws Vlamingen waren er ook. Zij zongen samen met Popkoor 2Gether uit Vogelwaarde uit volle borst mee met “Over de Schelde”, een bewerkte versie van “Achter het IJzeren Gordijn” van het Klein Orkest:  “En alleen de vogels vliegen gratis naar d’n overkant,  hoeven geen boot te halen en geen tol te betalen.” Premier Rutte hoorde het aan en vond het zelfs “bizar” dat je moet betalen om in je eigen land te kunnen komen. Of hij echt heeft geluisterd, wordt snel duidelijk.  

Clingenaar Luc Mangnus  zit ook in het bestuur en was er bij . Hij is ervaringsdeskundige als het om het rijden door de tunnel gaat en zet zich in voor het actiecomité. ,,Ik was aangewezen op de tunnel om voor iemand uit mijn gezin medische zorg te krijgen. Ik vind het van de gekke dat wij als Zeeuws-Vlamingen net zoveel tol moeten betalen als de rest van de Zeeuwen, terwijl wij geen enkel ander alternatief hebben dan omrijden. Maar wie hoort onze stem? Maar daar komt verandering in………’’  “Het zijn geen loze kreten”, volgens Liefting. ,,Nee, dan wordt het menens en vragen we dat aan onze  facebookpagina volgers. Zo’n dertienduizend in getal. Wat wilt u? Met tractoren naar de Abdij? Naar Den Haag? Zelf de tol gaan heffen? Langzaamaan acties? Gaan we blokkeren?   We hebben al zoveel suggesties gehad maar steeds aangegeven dat we het langs de normale weg willen proberen te bereiken. We zijn tot nu toe vrij netjes gebleven, maar aan geduld komt ook een eind.”

Eiland denken

Eensgezindheid?  ,,Nee, die is ver te zoeken.  Voeg daarbij het eiland denken in Middelburg en je kunt op je vingers natellen dat straks onze stem weer niet wordt gehoord en we weer niks krijgen’’, aldus Cees Liefting. Magnus valt bij: “Provincie Zeeland heeft ons al jaren in de kou laten staan. Zelfs onze eigen drie gemeenten. Er zou richting het Rijk voor een tolvrije tunnel gelobbyd worden. Nu was de kans.  Hulst hoor je nergens over,  Terneuzen zwemt in de vijver naar Gent, staat met de rug naar Nederland en is bang van Middelburg. En Sluis?  Ook! Bang dat  het voortbestaan van het fiets/voetveer in Breskens, dat nota bene nu ook al onder de NV Westerscheldetunnel valt,  in gevaar komt”.

Lobbykracht

Het actiecomité heeft vanwege het coronavirus in een video-call gesproken met Bernard Wientjes, de meest invloedrijke Nederlander die de spil vormt in het compensatieverhaal. Aan de call deed ook Evert Meijers mee van het bekende rapport ‘Tolweg of Tol weg’. Wientjes praatte het actiecomité bij en gaf zijn mening over de haalbaarheid van het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel.  ,,Hij vond de lobbykracht voor tolvrij groot en dacht dat  zijn opdracht makkelijk zou zijn. Hij vertelde ons ook dat hij de indruk heeft gekregen dat men in Middelburg eigenlijk helemaal niet zo zit te wachten op een tolvrije Westerscheldetunnel. En als je ziet hoe weinig mensen vanuit onze regio Zeeuws Vlaanderen deel uitmaken van de Provinciale Staten, ja dan kun je bijna al raden wat de uitkomst wordt. Onze stem wordt echt niet als vol aangezien vrees ik.’’

Hoort Zeeuws-Vlaanderen er nog wel bij??

Het rapport van Meijers ‘Tolweg of Tol weg’ somt een aantal negatieve effecten van de tolheffing op.  De conclusie was duidelijk: de tolheffing ‘is een serieuze barrière’. Als de tolheffing nog lang duurt zal Zeeuws Vlaanderen zich steeds meer richten op België, terwijl er absoluut potentieel zit in een verenigd Zeeland dat overal evenveel rechten en bewegingsvrijheid heeft. Zonder tol zal de algehele mobiliteit binnen Zeeland toenemen en het de integratie van de gehele provincie zeer ten goede komen. ,,Tolheffing doet geen goed aan de vitaliteit en het sociaal maatschappelijke karakter en klimaat van deze regio.”  Financieel doet het ook wat als je weet dat er op jaarbasis meer dan 2 miljoen Zeeuws Vlamingen door de tunnel rijden. Zoveel geld dat aan andere zaken uitgegeven kan worden. Onze economie heeft dat nodig.

Cees Liefting en Luc Mangnus van Actiecomite Stichting Zeeland Tolvrij